ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Body Geometry Fit aneb nastavení posedu na vlastní kůži

 O programu přesného nastavení posedu Body Geometry Fit od značky Specialized již bylo napsáno mnoho. Duchovní otcové celé myšlenky, doktoři Andy Pruitt a Roger Minkow, dokonce v minulosti navštívili Prahu a my jsme měli jedinečnou příležitost zhlédnout jejich odbornou přednášku nejen o základech správného posedu, ale také o jeho postupném vývoji či chybách, jichž se mnozí cyklisté často nevědomky dopouštějí a mohou z nich vedle nežádoucího snížení výkonnosti pramenit dokonce i zdravotní rizika. Aspektů, jež se podílejí na optimalizaci polohy jezdce při jízdě na kole, je samozřejmě celá řada, a vedle samotné délky a úhlu představce či šířky řídítek, výšky a předozadní polohy sedla se zde klade důraz také na vhodně tvarovanou stélku obuvi nebo na ideální umístění zarážky pedálu vůči chodidlu, což má zásadní vliv na celkovou biomechaniku. Vždy totiž platí, že se kolo musí stoprocentně přizpůsobit jezdci, nikdy ne naopak. Navíc u mnoha především výkonnostně orientovaných cyklistů bohužel stále přetrvává mylná představa, že jedinou možnosti pro závodníka a jeho aerodynamickou pozici je dlouhý představec, a tudíž i značně natažený posed. Vyvážení aerodynamiky a maximálního výkonu je samozřejmě zásadní, nicméně velice podobného efektu se dá často dosáhnout použitím kratšího představce a o něco většího výškového rozdílu („Dropu“) mezi sedlem a řídítky. Navíc mnohdy bez nežádoucích jevů, jako je například bolest křížové oblasti zad či krční partie, a naopak s daleko uvolněnější partií ramen.
Teorie je samozřejmě pěkná věc, my jsme se ovšem rozhodli, že půjdeme s představením programu Body Geometry Fit našemu čtenáři ještě dále a že jej zástupce Cykloservisu absolvuje v praxi, a to včetně všech jeho součástí. V případě konkrétní prodejny Specialized Concept Store padl náš výběr na pražský Peksport a jeho špičkově proškolený personál. Nicméně program nastavení posedu BG Fit nabízejí nejen všechny ostatní značkové prodejny Specialized Concept Store, které jsou u nás v současnosti celkem čtyři a jedna je také na Slovensku, ale i řada dalších prodejen se sortimentem Specialized, kde najdete BG FIT studia a odborně vyškolený personál. Nyní ale už k samotnému profesionálnímu nastavení kola a všemu, co mu předchází.Prvníbod, na nějž se program Body Geometry Fit soustředil, a to samozřejmě i v našem případě, představuje důkladné vyzpovídání klienta. Otázky se zde zaměřují na nalezení jednotlivých potřeb cyklisty, na jeho výkonnost, cyklistické zaměření či na prodělané choroby a zranění související především s pohybovým aparátem. Tato první fáze se snaží zjistit problémy, ať již krátkodobé či dlouhodobě přetrvávající, jichž si je konkrétní jedinec při jízdě na kole vědom. A může se jednat o problém s bolestí zad či krku, se sedací partií či s koleny. Velice důležité jsou také cíle, které si klient dává do budoucna ohledně své výkonnosti, tedy jeho ambice. Cíle jezdců mohou být značně odlišné, například hobby jezdec může více preferovat pohodlí před agresivní sportovní pozicí, a vždy je zde maximálně důležitý vizuální aspekt finální pozice. Odlišně je také nutné přistupovat k úplnému nováčkovi, jenž nemá se sportovní jízdou na kole velké zkušenosti, a k „ostřílenému“ jezdci. Velkou roli proto také hrají požadavky, s nimiž klient na BG Fit přichází.
„Kolo se musí vždy stoprocentně přizpůsobit jezdci a nikdy ne naopak!“
Následné vyšetření je samozřejmě schopné celou řadu předem zmíněných aspektů samo odhalit, nicméně tentourčitý návod, na co se primárně zaměřit, je pro celkové posouzení velice důležitý. V případě problémů většího rázu, například silných bolestí zad či tělesných anomálií, je ale určitě dobré nespoléhat jen a pouze na školený personál BG Fit programu, ale je třeba obrátit se nejprve na lékaře či přímo fyzioterapeuta. To ostatně konkrétnímu klientovi, chcete-li zákazníkovi, v případě skutečně zásadnějších problémů doporučí specialista BG Fit programu sám.
O všem výše zmíněném se provádí velice podrobnýprotokol, aby se žádný z detailů následně nevynechal a aby údaje byly skutečně co nejkomplexnější. Mohou se zde objevit i takové zdánlivé maličkosti, že při déletrvající jízdě jedince brní prsty na rukách, bolí ramena či třeba dochází ke znecitlivění choulostivých partií pohlavních orgánů. Všechny takové záznamy jsou pro zkušeného specialistu programu BG Fit již dostatečným návodem pro následné určení základního posedu, u něhož se bude dále laborovat například se šířkou sedla či s polohou zarážky na tretře. Do prvotní konzultace s klientem náleží také vhodnost, či naopak nevhodnost velikosti rámu jeho vlastního kola. Pokud byla právě v tomto ohledu již od počátku chybná volba, cílem programu BG Fit rozhodně nebude nalezení onoho „nejmenšího možného zla“ při zachování původního, velikostně nevyhovujícího rámu. Zásadní zde bude doporučení správné velikosti kola, od čehož by se teprve mělo odvíjet jeho přesné doladění.
Dále již přichází ke slovu fyzické vyšetření anatomie, které odhalí případné tělesné nesrovnalosti či proporcionální a symetrické rozdílnosti, dále kloubní rozsahy a především celkovou ohebnost jednotlivých partií těla (foto 1 + 2). Pro vysvětlení konkrétní problematiky klientovi slouží názorně celá řada anatomických modelů a pomůcek (foto 3).

V případě tohoto vyšetření zástupce redakce nejprve absolvoval porovnání pozice a struktury obou kotníků, tedy jejich případného vybočení, a následně chodidel, konkrétně podélné klenby. Právě poloha kotníků a podélná klenba mají totiž zásadní vliv na pozici kolen při šlapání, a tedy i na celkovou biomechaniku pohybu. Žádoucí je, aby noha při šlapání fungovala ve své podstatě jako píst, tedy aby koleno při šlapání nikam nevybočovalo a při čelním pohledu tak neopisovalo „osmičky“ namísto ideální přímky. Při nesprávném pohybu dochází k nadměrnému zatížení kolene, z čehož může pramenit poškození vazů či opotřebování chrupavek. Zvýšené zatížení bočních stabilizátorů kolen znamená i sílu navíc, kterou musí jezdec při každém šlápnutí vydat. Koleno je pro cyklistu vůbec nejzásadnějším kloubem a při záběru na něj působí velká páka. Vbočený (Valgus), či naopak vybočený (Varus) kotník lze řešit například tenkými klínovitými podložkami pod zarážkou pedálu.
Velice důležité je také porovnání zakřivení přední části chodidla. Podle toho se určí jak vhodnost konkrétních stélek do treter, tak i případné využití speciálních tenkých klínů. Pro změření nožní klenby se používá „termo-citlivá“ deska (foto 4), která přesně zaznamená kontaktní body chodidla s rovným podkladem. Konkrétně v tomto případě bylo zástupci Cykloservisu doporučeno využití odlišných stélek podporujících výraznější podélnou klenbu. Pro indikaci co nejvhodnější opory chodidla slouží i takzvaný „třetinový“ dřep, simulující tlak na koleno při zátěži. Z tohoto testu se vychází při stanovení vhodnosti již zmíněných klínů pro zlepšení stability. Důsledné podepření podélné klenby je totiž zásadní nejen z hlediska zabránění zbytečným ztrátám energie při záběru, ale i pro předejití nežádoucímu pohybu kolene do stran.
„Poloha kotníků a podélná klenba mají zásadní vliv na pozici kolen při šlapání, a tedy i na celkovou biomechaniku pohybu.“
Následovalo porovnání vzájemné pozice kolen. To, co se zde poměřuje, se dá laicky popsat jako ono známé nohy do „O“ nebo do „X“, v ideálním případě pak „neutrální“ pozice kolen.
Mezi další kroky patří indikace celkové flexibility páteře související s jejím prohnutím, zkoumání pozice pánve a lopatek, pružnosti krční páteře, flexe ramenního kloubu či hybnost kyčlí a kotníků, včetně kloubních rozsahů. Následovalo porovnání délky končetin, které je zásadní z hlediska případné rozdílnosti nastavení zarážek pedálů na pravé a levé straně. Všechny podobné proporcionální či symetrické rozdílnosti se ve finále skutečně promítnou do co nejvhodnějšího nastavení posedu.
Z dalších faktorů byla zkoumána šířka pánve, respektive rozchod sedacích kostí, a to pro výběr nejvhodnější šířky sedla. Využívá se speciální polstrovaná podložka s gelovou výplní, do níž se sedací kosti otisknou, a jednoduše se změří jejich vzájemná vzdálenost (foto 5). Výběrem vhodného modelu sedla se ale dají ovlivnit i další záporné faktory, například zvětšená bederní lordóza páteře, a to použitím vzadu více zvednutého sedla.
Nastavení vrovině X, Y a Z

Samotné simulaci jízdy ještě předchází upevnění kola ve speciálním stojanu, vzadu doplněném o magneticky brzděný trenažér. Kromě toho se na kole vymění původní představec za posuvný model BG Fit (foto 6), jenž umožní velice rychlé přenastavení různého předsazení řídítek.
Nyní již nic nebrání skutečné simulaci jízdy. Zásadní je v tomto ohledu ten vůbec nejzákladnější ukazatel, a sice rovná pozice jezdce na sedle při čelním pohledu. Pokud tomu tak není, může to být způsobeno nestejnoměrností nohou, asymetrickým vybočením nebo zkroucením kolene či dalšími faktory. Pak následují další pozorování a měření (foto 7).
Samotné nastavení kola v praxi působí velice vědecky a skutečně jsou řešeny všechny zdánlivé detaily. Ke slovu přichází na jednu stranu velice jednoduchá zařízení jako třeba olovnice, jež je zapotřebí pro porovnání pozice kolene vůči ose pedálu při předozadním nastavení sedla (foto 8), a na druhou stranu speciální kamery a elektronická zařízení snímající čelně pohyb kolene a bočně celkový pohyb nohy při záběru. První kamera je umístěna z boku, ve vzdálenosti tří metrů, a to v jedné rovině se středovým složením. Druhá kamera snímá čelně, přibližně z výšky horní rámové trubky, a tedy i z výšky samotného kolene. Právě nasnímané záběry dovolí přesně analyzovat případné chyby, tedy například vychýlení kolene ze své ideální pracovní dráhy při každém záběru. Tento unikátní Specialized DATA Systém je v České republice novinkou a měl by se v průběhu jara objevit některých BG FIT studiích.
Následně přicházejí na řadu nejen úpravy na samotném posedu, ale třeba také případné další laborování s vypodložením zarážky na podešvi tretry a další úkony. Kamerové snímání zde ale funguje především jako doklad o správnosti předešlých úprav, či k dalším jemným korekcím posedu, ať už to bude výška sedla a maximální možné potlačení mrtvého bodu při záběru, či již zmiňovaný výkyv kolene.

Zaměřit se na úplně každý jednotlivýdetail celého programu BG Fit snad ani není možné. Každopádně z vlastní zkušenosti můžeme prohlásit, že ačkoli v našem případě nedošlo k výraznějším změnám posedu jako takového, přínos celého programu značky Specialized je zcela zřetelný. V konkrétním případě zástupci Cykloservisu byly s určitým časovým odstupem nejvíce uvítány změny vložek treter, které dokázaly daleko lépe podepřít nožní klenbu. Zlepšila se tak samotná kvalitu záběru a hlavně se podařilo předejít nepříjemným otlakům přední části chodidla, bezprostředně za prsty. Jako přínos se ale ukázal třeba i lehký posun zarážek pedálů směrem dozadu, do takzvané „nové neutrální polohy“, to jest s osou pedálu přesně pod třetím metatarzálním kloubem (vnější kloub za malíkem nohy). A právě o takovýchto jednotlivých zlepšeních je program BG Fit. Navíc můžeme potvrdit tvrzení zástupců značky Specialized, že je potřeba změnit určitý zvyk a zažití nové úpravy posedu. Například „optimální“ vložky s vyšší středovou částí se zprvu zdály celkem nepohodlné, až po určité době byl jejich přínos patrný. Zvyk je samozřejmě v případě nás všech onou železnou košilí, a to i pokud jsme po léta navyklí na něco chybného. Takže i v případě, že se nové nastavení kola dle metodiky Body Geometry může zdát zprvu přinejmenším nezvyklé, z vlastní zkušenosti doporučujeme setrvat. Rozhodně se to vyplatí.

Pro koho a za kolik?

Pokud se ještě vrátíme na samotný začátek programu BG Fit, tak stejně jako jsou do podrobného protokolu zaneseny důležité údaje o klientovi, je řešeno zanesení veškerých dat o původním nastavení jeho kola, včetně veškerých vzdáleností, délky klik, úhlu představce a podobně. Vedle běžných měřidel je v tomto případě využita například i vodováha. Zákazník tak má poté k dispozici porovnání mezi nově nastaveným posedem a jeho původní podobou. Stejně tak nově nastavený posed podle metodiky BG Fit se po jeho dokončení zanese do protokolu, aby jej měl klient i nadále k dispozici, například pro porovnání se svými dalšími koly.
Pokud se ovšem rozhodnete program BG Fit absolvovat, připravte si asi tak tři hodiny času. Důležité samozřejmě je, aby si s sebou zákazník přivezl své vlastní kolo a tretry. Nastavení posedu BG Fit samozřejmě není vázáno konkrétně na značku Specialized, tuto službu amerického výrobce může využít i majitel kola jakékoli jiné značky. A přestože je program BG Fit většinou prezentován ve vztahu k silničnímu kolu, je samozřejmě určený i pro uživatele horských kol. Správné nastavení posedu je totiž v obou případech alfou a omegou maximálního možného výkonu a zároveň pohodlné jízdy bez zdravotních rizik.
(kad)
 

 
Košík (0)
V košíku je zboží v hodnotě 0,- Kč
Košík
Loading...